Links naar bestanden† Nederlands en literatuur

Onderbouw

Klas 4 en 5 havo

Klas 4 en 5 vwo

EXTRA: tweede fase algemeen

Stencil Persoonsvorm

Examenprogramma Nederlands (syllabus)

Examenprogramma Nederlands (syllabus)

Top 100 wereldliteratuur

Module redekundig ontleden

Examenblad

Examenblad

Canon Nederlandse literatuur

Ontleed 7-stappenplan

Format† Boeklijst

 

Top honderd Nederlandse literatuur

Fictiedossier†

Literatuurlijst Punten

 

 

Werkwoorden: Hulpww en koppelww

Criteria Literatuur boekenlijst

 

Alles over lezen: beknopt overzicht beeldspraak, stijlfiguren, enz.

Het voorzetsel† voorwerp

Literaire begrippen Laagland

 

Literaire begrippen

Engelse† Werkwoorden

PoŽziegeschiedenis

PoŽziegeschiedenis

Literaire begrippen (zeer uitgebreid)

Voornaamwoorden†

Syllabus PoŽzie

 

Dichter op het scherm

Overzicht taalkundig ontleden

Opdracht literaire discussie: de vragen

 

 

Verbanden en signaalwoorden

Literatuur Opdracht recensie

 

 

Wederkerende† werkwoorden†

Literatuur opdracht poŽzie†††††††

 

 

Samengestelde zin††

HoofdĖ en bijzin

De boekanalyse

 

 

Spelling Samenstellingen

Stijlfouten† oefeningen

 

 

Alles over lezen: beeldspraak, stijlfiguren en meer

Redeneren en betogen

 

 

Redeneren en† betogen

 

 

 

Overzicht Stijlfiguren en Beeldspraak

 

 

 

HOME