This illustration shows the lettering on a bronze tablet uncovered at Idalion, an ancient city in Cyprus.AphroditeRMO

The poetry of The Poetry of Gaius Valerius Catullus/36

De voorkant

In feite is al veel over Idalium gezegd. Toch nog iets over de voorkant, de foto die te zien is op de eerste pagina van

Idalium.

Deze foto is genomen in de zomer van 2008 en verbeeldt opgravingen op de top van een berg in de stad Ohrid. De foto† verbeeldt de grens.† Ohrid is een stad in MacedoniŽ, precies op de grens tussen het westen en het oosten, op de grens tussen katholicisme en de Oosters-orthodoxe religie, maar ook op de grens tussen het christendom in het algemeen en de islam. In Ohrid vinden we moskeeŽn en een groot gedeelte van de bevolking is moslim. We vinden er echter ook een aantal orthodoxe kerken. Een derde grens is de tegenstelling tussen heden en verleden. De mens graaft zijn verleden open tracht dit te herstellen. Daarmee verbeeldt deze foto de wereldorde van dit moment.